Kylätoimikunnan historiaa

Teksti on lainattu Läyliäisten historiasta kertovasta teoksesta ”Wanhan valtatien varrella” ( s. 357)

Kylätoimikunta on yhteisellä asialla

Läyliäisten kylätoimikunta perustettiin 19.11.1988. Lopen Opisto järjesti kylätoiminnan kurssin, johon osallistui 13 kyläläistä. Tilapäinen kylätoimikunta järjesti ensimmäisen kyläkokouksen Vieno Lammin vetämänä. Tätä ennen oli kylätoimikunnasta vastannut lähinnä Läyliäisten Luja, joka nyt pääsi keskittymään urheilu- ja liikuntarientoihin.

Ensimmäinen varsinainen puheenjohtaja oli Erkki Kesäjärvi, joka valittiin 20.1.1989 pidetyssä kokouksessa. Sihteeriksi valittiin Ritva Myllymäki ja rahastonhoitajaksi Saila Ketonen.

Tiedotuslehden ”Läyliäinen tutuksi” ensimmäinen numero ilmestyi vuonna 1991. Sen jälkeen se on ilmestynyt vuosittain. Kylätoimikunnan työ toi tuloksia jo ensimmäisten kahden ja puolen toimintavuoden aikana. Kylätoimikunnan roolina on ollut toimia kyläläisten äänitorvena byrokratian koukeroissa.