Läyliäisten kyläyhdistys mukana Kyläkäräjillä – kehityskohteita

Vuosittain Lopen kunta on kutsunut koolle eri kylien ja yhdistysten edustajia Lopen kunnan alueelta. Jokainen taho on saanut etukäteen esitää kysymyksiään ja toiveitaan kunnan tarjoamien palveluiden suhteen, joista on sitten yhdessä keskusteltu.

Tänä vuonna Kyläkäräjät pidettiin Korona -pandemien vuoksi etätapaamisena 9.3.2021 ja ilahduttavasti kokoukseen osallistuikin ennätysmäärä ihmisiä  – 26 hlöä ja yli 10 eri yhdistystä. Tästä käy ilmi, että tapaamiselle on ehdottomasti tarve ja jatkossa ehdotettiinkin, että tapaamisia voisi vuoden aikana olla useampikin.

Läyliäisten kyläyhdistys lähetti etukäteen seuraavat kysymykset kunnan edustajille ja sai niihin seuraavat vastaukset. Vastauksia on luettavuuden kannalta lyhennetty.

1) Kyläyhdistys on aikaisempina vuosina ollut yhteydessä myös Läyliäisten Salen myymäläpäällikköön selvittääkseen mahdollisuutta saada lisävalaistusta Salen risteykseen ns. Kylänraitin alkupäähän – tien oikealle puolelle. Silloisen selvityksen tuloksena oli, että maa-alue on kunnan omistamaa, joten Hämeenmaa ei asiaan voi puuttua.
Olisiko siis mahdollista parantaa risteysalueen turvallisuutta 2-3 valotolpalla ? Vaikka tuossa kohdassa ei ole varsinaista suojatietä, liikkuu risteysalueella yllättävän paljon kävelijöitä ja etenkin pimeään aikaan vaaratilanteita syntyy.
Vastaus: Yllä olevat kysymykset vaativat erillistä suunnittelua mm. sähkönsyötön ja kaapeloinnin osalta sekä vanhojen valaisinten uusimista nykyaikaisiksi. Kustannukset selviävät suunnittelun jälkeen ja mahdollinen toteutus aikaisintaan 2022.
Jatkotoimenpiteinä  Läyliäisten kyläyhdistys on 15.3 lähettänyt Ely-keskukselle pyynnön parantaa risteysalueen turvallisuutta parantamalla kyseisen kohdan valaistusta Seututie 132 osalta.
2) Parkkaajantien ja Nesteen risteyksen välisellä kevyenliikenteen väylällä eikä Karpaliston ja Sairilan yhdistävällä väylällä ole omaa valaistusta lainkaan ja väylä on erittäin aktiivisessa käytössä koululaisten ja ulkoilijoiden keskuudessa.
Voisiko asiaa selvittää olisiko valaistusta mahdollista parantaa?
Vastaus: Yllä olevat kysymykset vaativat erillistä suunnittelua mm. sähkönsyötön ja kaapeloinnin osalta sekä vanhojen valaisinten uusimista nykyaikaisiksi. Kustannukset selviävät suunnittelun jälkeen ja mahdollinen toteutus aikaisintaan 2022.
3) Mitä kunta ja kyläyhdistys voisivat tehdä yhdessä Salen suojatien turvallisuuden parantamiseksi?
Vastaus: Suojatie kuuluu Elylle, jonne voi jättää kehitysehdotuksen.
Jatkotoimenpiteinä  Läyliäisten kyläyhdistys on 15.3 lähettänyt Ely-keskukselle pyynnön parantaa suojatien turvallisuutta parantamalla kyseisen kohdan valaistusta esim. vilkkuvin merkkivalotolpin.
Elyltä saatiin vastaus: ”Huomiovalojen rakentaminen ja ylläpitäminen ovat kalliita, minkä vuoksi niiden toteuttamista on priorisoitu liikennemäärien mukaan. Huomiovaloja on yleensä rakennettu valtion rahoituksella ainoastaan vilkkaimmille maanteille.”

4)  Ihmettelemme koululaisille suunnattujen leikkivälineiden valikoimaa koulun pihalla. Moni väline vastaa tasoltaan päiväkoti-ikäisten leikkitarpeeseen, kuten hiljattain pihalle tehty uusi hiekkalaatikko.

Olisiko pihaan mahdollista saada edes lisää keinuja, isompi kiipeilyteline tai joku muu myös isompia koululaisia palveleva aktivointiväline ?

Vastaus: Koulun piha-alueelle suunniteltu ja toteutettu leikkialue on tehty koulussa laadittujen ja hyväksyttyjen suunnitelmien mukaan.
Lisäksi keskustelusa todettua: Aikanaan koulun kanssa pihaa on suunniteltu yhdessä ja myös oppilaita osallistettu laitteiden valintaan. Hiekkalaatikko ollut viimeisin esikoululaisten toive ja se nyt toteutettu. Laitteiden siirto toisesta paikasta Läyliäisiin ei onnistu turvallisuus ja vastuusyistä.

5) Voisiko myös Läyliäisten leikkipuistoja uudistaa ? Rekolanpellon puisto on surullisen näköinen ilman mitään istutuksia tai edes suojapuustoa. Olemme iloisia, että Holman pellon leikkipuiston yhteyteen saatiin ulkokuntosali mutta myös siellä istutuksiin ja niiden hoitoon tulisi panostaa enemmän.

Läyliäisten kyläyhdistys on mielellään mukana, mikäli voisimme talkoilla avustaa jotenkin. Olemme ymmärtäneet, että kunnanvarikolla saattaisi olla käytöstä poistettuja penkkejä yms. ja pyytäisimme tarkistamaan voisiko niitä esimerkiksi kunnostaa ja tuoda puistoihin?

Vastaus: Leikkipuistoista vastaa työnjohtaja Mervi Räsänen, johon kannatta olla yhteydessä asiaan liittyvissä kysymyksissä. Istutuksia pystytään lisäämään vuoden 2021 talousarvion puitteissa.   
Lisäksi keskutelussa todettua: Koko määräraha 2019 meni Taarinkujan puiston korjaukseen, koska puisto oli vaarallinen ja tarvitsi kunnostuksen. 
6)  Ongelmaksi koetaan talvella auton saaminen parkkiin uimarannoille / järvien lähelle. Monet yleiset uimarannat ovat auraamatta ja tiet kapeita isojen lumipenkkojen takia.
Toiveena olisi, että kunnan nettisivuilta löytäisi paremmin tietoa eri järvien uimapaikoista, venerannoista ja parkkipaikoista,sekä kesäkaudella käytettävistä veneenlaskupaikoista, joihin auton voisi jättää myös talvella päiväksi parkkiin. Voiko haasteelle tehdä mitään ?
Vastaus: Uimapaikoista, venerannoista löytyy tietoa kunnan kotisivuilta sekä ”Ulkoilureitit ja luontokohteet oppaasta”. Tällä hetkellä teknisen toimen resurssit eivät riitä auraamaan vene- ja uimarantoja, joita on kunnan alueella yhteensä 15kpl.

Lisäksi todettu: Jossain kylissä kyläyhdistykset maksaneet yksityisille auraajille siitä,  että ne ovat käyneet uimarannan / veneenlaskupaikan auraamassa.
7) Voisiko Läyliäisten yleisurheilukentälle tehdä pientä parannusta? Lähinnä tarkoitamme esim. pituushyppypaikan ja selkeämmän juoksuradan merkitsemistä. Uutta päällystettä tai laajamittaista remonttia ei tarvita sillä kentän käyttö näyttää tällä hetkellä painottuvan jalkapallon ja pesäpallon peluuseen ja ihanaa, kun päädyssä on beach volley -kentät. Enemmänkin kehittämisen kohteeksi näkisimme skeittirampin tai skeittausalueen kehittämisen, koska siihen kylällä löytyy paljon käyttäjiä.
Vastaus: Skeittauksen kehittäminen on kokonaisuudessaan erillinen hanke, joka vaatii suunnittelua ja määrärahoja.  Läyliäisten urheilukentän kunnostamiseen ei ole varattu rahaa tämän vuoden budjetista.

8) Pyytäisimme kuitenkin kuntaa kiinnittämään huomiota etenkin 5km ladun reitistöön ja latu-uran leveyteen tulevina talvina. Myös 8km lenkki kaipaa läpikäymistä. Tiedämme, että latuverkoston alueella on muuta, kuin kunnan omistamaa maata mutta mielestämme se ei saa vaikuttaa laatuun.

Palautteen mukaan tämän talven 5km lenkki on kapea, oksia kaartuu ladun päälle, puita on kaatunut lähelle latua ja osin katu menee Haapastensyrjän pihalla – ojan penkereellä eli reitti tulisi miettiä paremmin, jotta hiihtäminen on sujuvaa, sauva ei uppoa hankeen ja reitti on turvallinen.

Myös kesää ajatellen 5km ja 8km lenkit Hyrryn lampien ympärillä tulisi käydä läpi ja polkua leventää. Tämä auttaisi myös talvella ladun tekoa ja upeaa olisi jos ladun vieressä kulkisi piennar, jossa ulkoilu kävellen/koiran kanssa myös onnistuisi. Mikäli nykyiselle reitille ei saa muutoksia tehdä, tulisi miettiä uusia, korvaavia reittejä, joihin polut/ladut olisi tehtävissä leveämpinä.

Vastaus: Reitistöjen osalta on selvitelty maanomistajakysymyksiä ja Läyliäisten pururadan yhteydessä on tehty kirjallinen sopimus reitin kulkemisesta Metsähallituksen mailla polkuna (sopimusta ei ole aiemmin tehty kirjallisena). Yksityinen maanomistaja on antanut suullisen luvan kulkea alueillaan, ei halua kirjallista sopimusta. Muilta osin totean em. asiat tiedoksi saaduksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

Läyliäisten pururadan yhteydessä totean, että on hiukan haasteellista lähteä leventämään  polkuja, koska alue on Lukesin Haapastensyrjän viljely/koealuetta, poikkeaa mielestäni muista reiteistä tämän takia. itselleni myös yllätykseksi ko. pururata on siellä kulkenut niin kauan kuin muistan ilman käyttösopimuksia. Sopimusasiat laitettiin kuntoon viime vuonna.  Tänä talvena pururadalla oli myös mahdollista harrastaa koirahiihtoa.