Tie 132 hanke – tienvarrelle kehitetään yhteistyötä

huhtikuu 2021

Aktiivitoiminnan tauko jatkuu covid -pandemian vuoksi. Hanketoiminta aktivoituu toivottavasti jo syksyllä, kun voidaan turvallisesti taas kokoontua.

toukokuu 2020

Vihtijärven kyläyhdistys päätettiin valjastaa tulevan yhteistyöhankkeen johtajaksi ja kevään aikana yhdistys lähettikin tie 132 yhteistyö -hankehakemuksen sekä Ykkösakseliin, että Emo ry:lle .

Tuki ja rahoitus hankkeelle on myönnetty molemmista tahoista ja hanke alkaa suunnitelman mukaisesti 1.6.2020. Route 132 – Tie ilman rajoja -hanke selvittää Klaukkalan ohikulkutien vaikutuksia sekä sen tuomia kehittämismahdollisuuksia seututien 132 varren kylille. Seututie 132 kulkee kolmen kunnan (Nurmijärvi, Vihti ja Loppi) ja kahden maakunnan (Uusimaa ja Häme) alueella.
Hankkeessa selvitetään alueen toimijoiden mahdollisuuksia minimoida ohikulkutiestä koituvat haitat ja maksimoida hyödyt. Tämä tarkoittaa, että selvitetään myös kuntien ja maakuntien välisiä yhteistyömahdollisuuksia alueen kehittämiseksi.

Klaukkalan ohikulkutie on rakenteilla ja syksyllä 2021. Se nopeuttaa kulkemista Nurmijärven, Vihdin, Lopen ja myös Klaukkalan reuna-alueilta pääkaupunkiseudulle. Mitä muuta se tarkoittaa tien varren asukkaille, yrittäjille ja kunnille? Tienvarren toimijoita kokoontui puolimatkassa Vihtijärven kylätalolla pohtimaan tätä ja samalla miettimään, miten tienoikaisu saataisiin parhaiten palvelemaan tien vaikutuspiirin asukkaita. Koolla oli kylätoimijoita ja kuntien valtuutettuja Lopen Läyliäisiltä, Vihdin Vihtijärveltä ja Nurmijärven Röykästä. Tapaamisen olivat kutsuneet koolle maakunnalliset kyläasiamiehet Anu Nilsson Uudenmaan Kylät ja Elina Leppänen Hämeen Kylät -yhdistyksistä.

(EL/AN, Kuva Yrjö Kivinen)

Maantien 132 varren kylät ovat kukin kuntansa reuna-alueita, niiden tarpeet jäävät kunnilta usein toissijaisiksi isompiin taajamiin verrattuna. Tosiasiassa seututien 132 varsi ei ole mitenkään syrjäseutua vaan elinvoimaista maaseutua ihan metropolialueen kupeessa. Tapaamiseen osallistujat kävivät vilkkaan keskustelun. Ideat lensivät ja yhteistyömahdollisuuksia listattiin niin kuntien maapolitiikkaan, palveluihin, yritysyhteistyöhön kuin harrastusmahdollisuuksiin liittyen.

Osallistujat olivat yksituumaisia, että nyt on oikea hetki opetella ylittämään rajoja ja rakentamaan käytännön asioihin menevää yhteistyötä. Tarvitaan kehittämishanke, jotta seututiestä 132 saataisiin kehitettyä maaseutuasumisen esimerkkialue metropolin kupeeseen, kertovat Nilsson ja Leppänen tapaamisesta. Seuraavaan tapaamiseen kutsutaan alueen kunnanjohtajat mukaan. Tien 132 brändäys halutaan kuntien yhteiseksi asiaksi.

Infoa tienvarresta:

Mt 132 on Vantaan Luhtaanmäeltä Nurmijärven, Klaukkalan, Perttulan, Röykän, Vihtijärven, Läyliäisten sekä Sajaniemen kautta Lopen kirkolle johtava seututie, pituus 52 km. Klaukkalan ohitie 7,5 km valmistuu syksyllä 2021. FB ja nettisivut

Nykytilannetta

Röykkä on Nurmijärven 4. suurin taajama n. 3000 asukasta ja Röykän koulussa 250 oppilasta, on asemakaava mutta maaseutualueet suunnittelutarvealuetta.

Vihtijärvi on Vihdin reuna-aluetta n. 500 asukasta ja koulussa 40 oppilasta ja päiväkoti on heinäkuun kiinni. Se on isolta osin pohjavesialuetta ja rantaa, tarvittaisiin kunnallistekniikka. Nyt ei ole kaavaa vaan suunnittelutarvealuetta, mikä hankaloittaa rakentamista.

Läyliäinen on Lopen eteläisin taajama reilu 1000 asukasta. Koulua on laajennettu, oppilaita 180. Siellä on juuri tehty osayleiskaava Maakylään asti, jossa mitoitusperusteet rakentamiselle myös reuna-alueille. Kunta on myynyt asemakaava-alueelta tänä vuonna 16 tonttia kampanjalla tonnilla tontti. Kunnallistekniikka on tulossa kunnan rajalle eli 3 km Vihtijärveltä, samoin valokuitua puuhataan.

Tien 132 varrella on myös Perttula Nurmijärvellä sekä Sajaniemi ja Joentaka Lopella. Karkkilassa Haaviston ja Vaskijärvin kylät ovat myös tien vaikutuspiirissä kuten Lopen kirkonkylä. Nykyisin asukkaat asioivat yli kuntarajojen.