Läyliäinen vahvasti mukana valokuitu projektissa

Lopen kunnalla on ollut kattava suunnittelutyö käynnissä mukanaan Kymijoen Kyläkuitu Osuuskunnan toimitusjohtaja Jarno Laitinen. Suuren sysäysen koko hankkeelle kuitenkin antoi Järventaustan kylä, joka perusti oman kuituosuuskunnan ja loppu onkin historiaa.

Lisätietoja

Jo alussa valokuitu herätti myös kiinnostusta Läyliäisissä joka on Järventaustaa lähin isompi taajama. Läyliäisten kyläyhdistys puuhamiehenään Tomi Liljemark, kartoitti tarkemmin kiinnostuneiden määrää ja on ollut tärkeä yhdyshenkilö Järventaustan suuntaan. Lisätiedoista löytyy kartat myös Läyliäisten alueen kotitalouksista, joissa valokuidusta ollaan kiinnostuneita ja jotka ovat tehneet liittymähakemuksen.

Nyt toukokuussa 2021 ollaan tilanteessa, jossa Järventaustalla runkolinjat valmiina ja ensimmäiset tilaajat ovat jo päässeet käyttämään liittymäänsä .

Runkokaapelin kaivaminen Läyliäisten taajama-aluuella on valmiina suurelta osin ja Rekolan, Soltinmutkan ja Karpaliston alueella osalla talouksista kuitu on jo käytössä. Näillä näkymin on tarkoitus kuiduttaa osuuskunnalle tulleiden tilausten perusteella vuoden 2021 aikana myös Holma, Karpalisto, Sairila ja Vesikopintien/Väänteenmäen alue.

Järventaustan kuituosuuskunta, voi edelleen ottaa vastaan liittymähakemuksia myös muualta Läyliäisten taajamasta sekä tien 132 välittömästä läheisyydestä kunnan etelärajalta Lopen kunnantalolle asti. Osuuskunta varaa kuitenkin oikeuden hyväksyä tai hylätä hakemukset sen mukaan onko nykyisillä tukirahoilla mahdollista rakentaa kuituyhteys liittymähakijalle. Tässä ensimmäisessä vaiheessa ei ole mahdollista tarjota kuituyhteyttä tukirahojen puitteissa vielä kaikille kiinnostuneille kauempana Läyliäisten taajamasta tai 132:n varrelta. Liittymämaksua ei tarvitse maksaa ennen kuin osuuskunta on hyväksynyt liittymähakemuksen.

Kuituliittymämaksu on tällä hetkellä 2500 € kuituliittymä + 100 € osuuskuntaan liittyminen. Liittymämaksun voi maksaa 1-10 erässä. Valokuituliittymän kk-hintaa ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta tavoitteena on pitää hinta yksityisasiakkaille noin 30 eur/kk 1000/1000 Mbit/s nettiliittymästä. TV-kanavat olisi tarkoitus tarjota mahdollisesti hintaan 5 eur/kk mikäli ottaa nettiliittymän ja 10 eur/kk ilman nettiliittymää. Kk-maksut riippuvat vielä meneillään olevista sopimusneuvotteluista, mutta osuuskunnan tarkoitus on tarjota erittäin kilpailukykyinen huippunopea nettiliittymä.

Osuuskunta tavoittelee tervettä taloudellista pohjaa suuremmalla alkuinvestointipanoksella, ja vastaavasti kk-hinnat koitetaan pitää matalina. Lisäksi osuuskunta tarvitsee vain vaatimattoman taloudellisen tuloksen, jotta laajeneminen Lopen alueella sekä kuituverkon ylläpito saadaan turvattua, mutta isojen pörssiyhtiöiden tavoin ei ole tarvetta kasvattaa johtajien bonuksia tai osakkeenomistajien lompakoita.

Nyt on siis mahtava tilaisuus tehdä liittymähakemus modernista valokuituliittymästä monen muun innokkaan kanssa !

Lisätietoja saa tarvittaessa Tomilta. Liittymähakemuksen voi tulostaa itselleen täytettäväksi Järventaustan kuituosuuskunnan nettisivuilta:

Tomi Liljemark
puh. 050 355 3347