Aihearkisto: Yleinen

Läyliäisten kyläyhdistys mukana Kyläkäräjillä – kehityskohteita

Vuosittain Lopen kunta on kutsunut koolle eri kylien ja yhdistysten edustajia Lopen kunnan alueelta. Jokainen taho on saanut etukäteen esitää kysymyksiään ja toiveitaan kunnan tarjoamien palveluiden suhteen, joista on sitten yhdessä keskusteltu.

Tänä vuonna Kyläkäräjät pidettiin Korona -pandemien vuoksi etätapaamisena 9.3.2021 ja ilahduttavasti kokoukseen osallistuikin ennätysmäärä ihmisiä  – 26 hlöä ja yli 10 eri yhdistystä. Tästä käy ilmi, että tapaamiselle on ehdottomasti tarve ja jatkossa ehdotettiinkin, että tapaamisia voisi vuoden aikana olla useampikin.

Läyliäisten kyläyhdistys lähetti etukäteen seuraavat kysymykset kunnan edustajille ja sai niihin seuraavat vastaukset. Vastauksia on luettavuuden kannalta lyhennetty.

1) Kyläyhdistys on aikaisempina vuosina ollut yhteydessä myös Läyliäisten Salen myymäläpäällikköön selvittääkseen mahdollisuutta saada lisävalaistusta Salen risteykseen ns. Kylänraitin alkupäähän – tien oikealle puolelle. Silloisen selvityksen tuloksena oli, että maa-alue on kunnan omistamaa, joten Hämeenmaa ei asiaan voi puuttua.
Olisiko siis mahdollista parantaa risteysalueen turvallisuutta 2-3 valotolpalla ? Vaikka tuossa kohdassa ei ole varsinaista suojatietä, liikkuu risteysalueella yllättävän paljon kävelijöitä ja etenkin pimeään aikaan vaaratilanteita syntyy.
Vastaus: Yllä olevat kysymykset vaativat erillistä suunnittelua mm. sähkönsyötön ja kaapeloinnin osalta sekä vanhojen valaisinten uusimista nykyaikaisiksi. Kustannukset selviävät suunnittelun jälkeen ja mahdollinen toteutus aikaisintaan 2022.
Jatkotoimenpiteinä  Läyliäisten kyläyhdistys on 15.3 lähettänyt Ely-keskukselle pyynnön parantaa risteysalueen turvallisuutta parantamalla kyseisen kohdan valaistusta Seututie 132 osalta.
2) Parkkaajantien ja Nesteen risteyksen välisellä kevyenliikenteen väylällä eikä Karpaliston ja Sairilan yhdistävällä väylällä ole omaa valaistusta lainkaan ja väylä on erittäin aktiivisessa käytössä koululaisten ja ulkoilijoiden keskuudessa.
Voisiko asiaa selvittää olisiko valaistusta mahdollista parantaa?
Vastaus: Yllä olevat kysymykset vaativat erillistä suunnittelua mm. sähkönsyötön ja kaapeloinnin osalta sekä vanhojen valaisinten uusimista nykyaikaisiksi. Kustannukset selviävät suunnittelun jälkeen ja mahdollinen toteutus aikaisintaan 2022.
3) Mitä kunta ja kyläyhdistys voisivat tehdä yhdessä Salen suojatien turvallisuuden parantamiseksi?
Vastaus: Suojatie kuuluu Elylle, jonne voi jättää kehitysehdotuksen.
Jatkotoimenpiteinä  Läyliäisten kyläyhdistys on 15.3 lähettänyt Ely-keskukselle pyynnön parantaa suojatien turvallisuutta parantamalla kyseisen kohdan valaistusta esim. vilkkuvin merkkivalotolpin.
Elyltä saatiin vastaus: ”Huomiovalojen rakentaminen ja ylläpitäminen ovat kalliita, minkä vuoksi niiden toteuttamista on priorisoitu liikennemäärien mukaan. Huomiovaloja on yleensä rakennettu valtion rahoituksella ainoastaan vilkkaimmille maanteille.”

4)  Ihmettelemme koululaisille suunnattujen leikkivälineiden valikoimaa koulun pihalla. Moni väline vastaa tasoltaan päiväkoti-ikäisten leikkitarpeeseen, kuten hiljattain pihalle tehty uusi hiekkalaatikko.

Olisiko pihaan mahdollista saada edes lisää keinuja, isompi kiipeilyteline tai joku muu myös isompia koululaisia palveleva aktivointiväline ?

Vastaus: Koulun piha-alueelle suunniteltu ja toteutettu leikkialue on tehty koulussa laadittujen ja hyväksyttyjen suunnitelmien mukaan.
Lisäksi keskustelusa todettua: Aikanaan koulun kanssa pihaa on suunniteltu yhdessä ja myös oppilaita osallistettu laitteiden valintaan. Hiekkalaatikko ollut viimeisin esikoululaisten toive ja se nyt toteutettu. Laitteiden siirto toisesta paikasta Läyliäisiin ei onnistu turvallisuus ja vastuusyistä.

5) Voisiko myös Läyliäisten leikkipuistoja uudistaa ? Rekolanpellon puisto on surullisen näköinen ilman mitään istutuksia tai edes suojapuustoa. Olemme iloisia, että Holman pellon leikkipuiston yhteyteen saatiin ulkokuntosali mutta myös siellä istutuksiin ja niiden hoitoon tulisi panostaa enemmän.

Läyliäisten kyläyhdistys on mielellään mukana, mikäli voisimme talkoilla avustaa jotenkin. Olemme ymmärtäneet, että kunnanvarikolla saattaisi olla käytöstä poistettuja penkkejä yms. ja pyytäisimme tarkistamaan voisiko niitä esimerkiksi kunnostaa ja tuoda puistoihin?

Vastaus: Leikkipuistoista vastaa työnjohtaja Mervi Räsänen, johon kannatta olla yhteydessä asiaan liittyvissä kysymyksissä. Istutuksia pystytään lisäämään vuoden 2021 talousarvion puitteissa.   
Lisäksi keskutelussa todettua: Koko määräraha 2019 meni Taarinkujan puiston korjaukseen, koska puisto oli vaarallinen ja tarvitsi kunnostuksen. 
6)  Ongelmaksi koetaan talvella auton saaminen parkkiin uimarannoille / järvien lähelle. Monet yleiset uimarannat ovat auraamatta ja tiet kapeita isojen lumipenkkojen takia.
Toiveena olisi, että kunnan nettisivuilta löytäisi paremmin tietoa eri järvien uimapaikoista, venerannoista ja parkkipaikoista,sekä kesäkaudella käytettävistä veneenlaskupaikoista, joihin auton voisi jättää myös talvella päiväksi parkkiin. Voiko haasteelle tehdä mitään ?
Vastaus: Uimapaikoista, venerannoista löytyy tietoa kunnan kotisivuilta sekä ”Ulkoilureitit ja luontokohteet oppaasta”. Tällä hetkellä teknisen toimen resurssit eivät riitä auraamaan vene- ja uimarantoja, joita on kunnan alueella yhteensä 15kpl.

Lisäksi todettu: Jossain kylissä kyläyhdistykset maksaneet yksityisille auraajille siitä,  että ne ovat käyneet uimarannan / veneenlaskupaikan auraamassa.
7) Voisiko Läyliäisten yleisurheilukentälle tehdä pientä parannusta? Lähinnä tarkoitamme esim. pituushyppypaikan ja selkeämmän juoksuradan merkitsemistä. Uutta päällystettä tai laajamittaista remonttia ei tarvita sillä kentän käyttö näyttää tällä hetkellä painottuvan jalkapallon ja pesäpallon peluuseen ja ihanaa, kun päädyssä on beach volley -kentät. Enemmänkin kehittämisen kohteeksi näkisimme skeittirampin tai skeittausalueen kehittämisen, koska siihen kylällä löytyy paljon käyttäjiä.
Vastaus: Skeittauksen kehittäminen on kokonaisuudessaan erillinen hanke, joka vaatii suunnittelua ja määrärahoja.  Läyliäisten urheilukentän kunnostamiseen ei ole varattu rahaa tämän vuoden budjetista.

8) Pyytäisimme kuitenkin kuntaa kiinnittämään huomiota etenkin 5km ladun reitistöön ja latu-uran leveyteen tulevina talvina. Myös 8km lenkki kaipaa läpikäymistä. Tiedämme, että latuverkoston alueella on muuta, kuin kunnan omistamaa maata mutta mielestämme se ei saa vaikuttaa laatuun.

Palautteen mukaan tämän talven 5km lenkki on kapea, oksia kaartuu ladun päälle, puita on kaatunut lähelle latua ja osin katu menee Haapastensyrjän pihalla – ojan penkereellä eli reitti tulisi miettiä paremmin, jotta hiihtäminen on sujuvaa, sauva ei uppoa hankeen ja reitti on turvallinen.

Myös kesää ajatellen 5km ja 8km lenkit Hyrryn lampien ympärillä tulisi käydä läpi ja polkua leventää. Tämä auttaisi myös talvella ladun tekoa ja upeaa olisi jos ladun vieressä kulkisi piennar, jossa ulkoilu kävellen/koiran kanssa myös onnistuisi. Mikäli nykyiselle reitille ei saa muutoksia tehdä, tulisi miettiä uusia, korvaavia reittejä, joihin polut/ladut olisi tehtävissä leveämpinä.

Vastaus: Reitistöjen osalta on selvitelty maanomistajakysymyksiä ja Läyliäisten pururadan yhteydessä on tehty kirjallinen sopimus reitin kulkemisesta Metsähallituksen mailla polkuna (sopimusta ei ole aiemmin tehty kirjallisena). Yksityinen maanomistaja on antanut suullisen luvan kulkea alueillaan, ei halua kirjallista sopimusta. Muilta osin totean em. asiat tiedoksi saaduksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

Läyliäisten pururadan yhteydessä totean, että on hiukan haasteellista lähteä leventämään  polkuja, koska alue on Lukesin Haapastensyrjän viljely/koealuetta, poikkeaa mielestäni muista reiteistä tämän takia. itselleni myös yllätykseksi ko. pururata on siellä kulkenut niin kauan kuin muistan ilman käyttösopimuksia. Sopimusasiat laitettiin kuntoon viime vuonna.  Tänä talvena pururadalla oli myös mahdollista harrastaa koirahiihtoa.

 

Soihtukuja toi valoa pimeyteen

Itsenäisyyspäivänä Läyliäisten kyläyhdistys valaisi jo perinteeksi muodostuneella tavalla kylänraitin ulkotulin. Kiitos myös ulkopuolisille tulien sytyttäjille ja erityisesti tulia lahjoittaneille paikallisille yrittäjille; Jaanan taksi, K-extra Aallon kauppa, Läyliäisten Neste, Läyliäisten Sale, Ritvan lahjapaja, Taksi Leena, Valtakukka, V.Leino Oy.

Matkaa soihtukujalle kertyi n. 1km ja ulkotulia matkanvarrelle oli aseteltu 179kpl. Kylänraitilta sammutettiin katuvalot tunnin ajaksi, joten tunnelma raitilla oli hetken mukavan hämyinen. Ilahduttavaa oli huomata, että liikenne raitilla oli selvästi vilkkaampaa kuin tavallisena sunnuntai-iltana.

Ohessa Tomi Liljemarkin kuva illan tunnelmasta.

Tontti tonnilla!

Lopen kunta myy omakotitontit 1000 euron kappalehintaan.
Ostamalla tontin sitoudut rakentamaan kolmen vuoden kuluessa. Vapaita tontteja on Karpaliston ja Sairilan alueilla. Lisätietoja täällä.

Karpalisto asettuu Läyliäisten taajaman keskustaan. Alue on entistä metsä- ja peltomaisemaa ja soveltuu asemakaavansakin puolesta erityylisten omakotitalojen rakentamiseen.

Sairilan alue sijaitsee noin 2km päässä Läyliäisten koulusta ja päiväkodilta. Sairilan alue on erittäin viihtyisä asuinalue, jossa tällä hetkellä yksi vapaa tontti.

KATSO TONTTIALUEEN ESITTELYVIDEO OIKEASTA YLÄKULMASTA !

Karpalisto, kartta

Tapahtumia moneen makuun

Viime viikonloppuna Läyliäisten kyläyhdistys järjesti useamman tapahtuman, jossa haluttiin tavoittaa eri ikäisiä ihmisiä Läyliäisistä ja lähialueilta. Tavoitteessa onnistuttiinkin kiitettävästi sillä perjantai-iltana Läyliäisten Seurala täyttyi naisten iloisesta puheensorinasta ja lähtiessään monella oli mukanaan kassit täynnä ostoksia ja päässä paljon uutta tietoa terveyteen ja hyvinvointiin liittyen.

Tapahtuman aloitti Tuulikki Heikkilän, diblomiravintoneuvoja luento, joka keräsi Seuralan ravintolasaliin yli 30 kuuntelijaa. Tuulikin luennon teemana oli ” Miten syön pysyäkseni energisenä ja terveenä?”

 

Luennon aikana monet saattoi yllättää, miten paljon terveellisiä ainesosia mm. banaani, kaalit, punajuuri ja manteli sisältävät. Luennon kuultuaan, olikin hyvä käydä Mirja Ulmasen luona mittauttamassa miten omassa kehossa eri ravintoaineet olivat tasapainossa.

Seuralan juhlasalin puolella oli 27 eri tuotteen tai palvelun tarjoajaa. Jokaisella esittelypisteellä riitti kuhinaa ja iloiset esittelijät pääsivät kertomaan uutuuksistaan, tuotteistaan ja muutamalla palvelupisteellä pääsi maistelemaan mm. hunajaa, terveysjuomia, majoneeseja ja hilloja. Lisäksi Parturi-Kampaamo Ninnin palvelupisteellä sai mm. huoliteltua kulmat , Valtakukan Päivi ihastutti upeilla kukka-asetelmilla ja Ritvan Lahjapaja puolestaan tadoikkailla käsitöillä.

Tarjolla oli siis tuotteita ja palveluita erittäin monipuolisesti. Kyläyhdistys sai tapahtumasta paljon kiitosta, joten toivottavasti myös ensi vuonna vastaava tapahtuma saadaan järjestettyä.

Sunnuntaina hemmoteltiin lapsia ja nuoria Pizzaaa ja Poppia -tapahtuman merkeissä.

Jo hieman ennen kello 12 lapsia oli Bar Paroonin oven takana odottamassa sisäänpääsyä. Yhteensä syömään ja laulamaan saapuikin yli 80 lasta, joten vilskettä, vilinää ja korkeita desibelejä kuului tähän sunnuntai-iltapäivään.

Iltapäivän päätteeksi laulajien kesken arvottiin yhteensä neljä pizza- ja hampurilaislahjakorttia. Lisäksi jokainen laulaja sai karkkia. Kiitos Met-Set Servicelle karaoken järjestämisestä, Läyliäisten Nesteelle ja Bar Paroonille palkinnoista ja tietenkin lapsille hienoista lauluesityksistä !

 

Läyliäinen vahvasti mukana valokuitu projektissa

Suuren sysäysen valokuitu hankkeelle kuitenkin antoi Järventaustan kylä, joka perusti oman kuituosuuskunnan ja loppu onkin jo historiaa.

Lisätietoja

Jo alussa valokuitu herätti myös kiinnostusta Läyliäisissä joka on Järventaustaa lähin isompi taajama. Läyliäisten kyläyhdistys puuhamiehenään Tomi Liljemark, kartoitti tarkemmin kiinnostuneiden määrää ja on ollut tärkeä yhdyshenkilö Järventaustan suuntaan. Lisätiedoista löytyy kartat myös Läyliäisten alueen kotitalouksista, joissa valokuidusta ollaan kiinnostuneita ja jotka ovat tehneet liittymähakemuksen.

Nyt helmikuussa 2022 ollaan tilanteessa, jossa Järventaustalla kuitu käytössä. Myös Läyliäisten taajama-alueella on kuitu käytössä kaikilla pääasuinalueilla, joissa ollut riittävä määrä tilaajia. Tämän vuoden aikana tarkoitus tehdä jälkikäteen tulleita tilauksia jo tehdyillä alueilla.

Järventaustan kuituosuuskunta, voi edelleen ottaa vastaan liittymähakemuksia myös muualta Läyliäisten taajamasta sekä tien 132 välittömästä läheisyydestä kunnan etelärajalta Lopen kunnantalolle asti. Osuuskunta varaa kuitenkin oikeuden hyväksyä tai hylätä hakemukset sen mukaan onko nykyisillä tukirahoilla mahdollista rakentaa kuituyhteys liittymähakijalle. Tässä ensimmäisessä vaiheessa ei ole mahdollista tarjota kuituyhteyttä tukirahojen puitteissa vielä kaikille kiinnostuneille kauempana Läyliäisten taajamasta tai 132:n varrelta. Liittymämaksua ei tarvitse maksaa ennen kuin osuuskunta on hyväksynyt liittymähakemuksen.

Kuituliittymämaksu on tällä hetkellä 2500 € kuituliittymä + 100 € osuuskuntaan liittyminen. Liittymämaksun voi maksaa 1-10 erässä. Valokuituliittymän kk-hintaa ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta tavoitteena on pitää hinta yksityisasiakkaille noin 30 eur/kk 1000/1000 Mbit/s nettiliittymästä. TV-kanavat olisi tarkoitus tarjota mahdollisesti hintaan 5 eur/kk mikäli ottaa nettiliittymän ja 10 eur/kk ilman nettiliittymää. Kk-maksut riippuvat vielä meneillään olevista sopimusneuvotteluista, mutta osuuskunnan tarkoitus on tarjota erittäin kilpailukykyinen huippunopea nettiliittymä.

Osuuskunta tavoittelee tervettä taloudellista pohjaa suuremmalla alkuinvestointipanoksella, ja vastaavasti kk-hinnat koitetaan pitää matalina. Lisäksi osuuskunta tarvitsee vain vaatimattoman taloudellisen tuloksen, jotta laajeneminen Lopen alueella sekä kuituverkon ylläpito saadaan turvattua, mutta isojen pörssiyhtiöiden tavoin ei ole tarvetta kasvattaa johtajien bonuksia tai osakkeenomistajien lompakoita.

Nyt on siis mahtava tilaisuus tehdä liittymähakemus modernista valokuituliittymästä monen muun innokkaan kanssa !

Lisätietoja saa tarvittaessa Tomilta. Liittymähakemuksen voi tulostaa itselleen täytettäväksi Järventaustan kuituosuuskunnan nettisivuilta:

Tomi Liljemark
puh. 050 355 3347

 

Tie 132 hanke – tienvarrelle kehitetään yhteistyötä

huhtikuu 2021

Aktiivitoiminnan tauko jatkuu covid -pandemian vuoksi. Hanketoiminta aktivoituu toivottavasti jo syksyllä, kun voidaan turvallisesti taas kokoontua.

toukokuu 2020

Vihtijärven kyläyhdistys päätettiin valjastaa tulevan yhteistyöhankkeen johtajaksi ja kevään aikana yhdistys lähettikin tie 132 yhteistyö -hankehakemuksen sekä Ykkösakseliin, että Emo ry:lle .

Tuki ja rahoitus hankkeelle on myönnetty molemmista tahoista ja hanke alkaa suunnitelman mukaisesti 1.6.2020. Route 132 – Tie ilman rajoja -hanke selvittää Klaukkalan ohikulkutien vaikutuksia sekä sen tuomia kehittämismahdollisuuksia seututien 132 varren kylille. Seututie 132 kulkee kolmen kunnan (Nurmijärvi, Vihti ja Loppi) ja kahden maakunnan (Uusimaa ja Häme) alueella.
Hankkeessa selvitetään alueen toimijoiden mahdollisuuksia minimoida ohikulkutiestä koituvat haitat ja maksimoida hyödyt. Tämä tarkoittaa, että selvitetään myös kuntien ja maakuntien välisiä yhteistyömahdollisuuksia alueen kehittämiseksi.

Klaukkalan ohikulkutie on rakenteilla ja syksyllä 2021. Se nopeuttaa kulkemista Nurmijärven, Vihdin, Lopen ja myös Klaukkalan reuna-alueilta pääkaupunkiseudulle. Mitä muuta se tarkoittaa tien varren asukkaille, yrittäjille ja kunnille? Tienvarren toimijoita kokoontui puolimatkassa Vihtijärven kylätalolla pohtimaan tätä ja samalla miettimään, miten tienoikaisu saataisiin parhaiten palvelemaan tien vaikutuspiirin asukkaita. Koolla oli kylätoimijoita ja kuntien valtuutettuja Lopen Läyliäisiltä, Vihdin Vihtijärveltä ja Nurmijärven Röykästä. Tapaamisen olivat kutsuneet koolle maakunnalliset kyläasiamiehet Anu Nilsson Uudenmaan Kylät ja Elina Leppänen Hämeen Kylät -yhdistyksistä.

(EL/AN, Kuva Yrjö Kivinen)

Maantien 132 varren kylät ovat kukin kuntansa reuna-alueita, niiden tarpeet jäävät kunnilta usein toissijaisiksi isompiin taajamiin verrattuna. Tosiasiassa seututien 132 varsi ei ole mitenkään syrjäseutua vaan elinvoimaista maaseutua ihan metropolialueen kupeessa. Tapaamiseen osallistujat kävivät vilkkaan keskustelun. Ideat lensivät ja yhteistyömahdollisuuksia listattiin niin kuntien maapolitiikkaan, palveluihin, yritysyhteistyöhön kuin harrastusmahdollisuuksiin liittyen.

Osallistujat olivat yksituumaisia, että nyt on oikea hetki opetella ylittämään rajoja ja rakentamaan käytännön asioihin menevää yhteistyötä. Tarvitaan kehittämishanke, jotta seututiestä 132 saataisiin kehitettyä maaseutuasumisen esimerkkialue metropolin kupeeseen, kertovat Nilsson ja Leppänen tapaamisesta. Seuraavaan tapaamiseen kutsutaan alueen kunnanjohtajat mukaan. Tien 132 brändäys halutaan kuntien yhteiseksi asiaksi.

Infoa tienvarresta:

Mt 132 on Vantaan Luhtaanmäeltä Nurmijärven, Klaukkalan, Perttulan, Röykän, Vihtijärven, Läyliäisten sekä Sajaniemen kautta Lopen kirkolle johtava seututie, pituus 52 km. Klaukkalan ohitie 7,5 km valmistuu syksyllä 2021. FB ja nettisivut

Nykytilannetta

Röykkä on Nurmijärven 4. suurin taajama n. 3000 asukasta ja Röykän koulussa 250 oppilasta, on asemakaava mutta maaseutualueet suunnittelutarvealuetta.

Vihtijärvi on Vihdin reuna-aluetta n. 500 asukasta ja koulussa 40 oppilasta ja päiväkoti on heinäkuun kiinni. Se on isolta osin pohjavesialuetta ja rantaa, tarvittaisiin kunnallistekniikka. Nyt ei ole kaavaa vaan suunnittelutarvealuetta, mikä hankaloittaa rakentamista.

Läyliäinen on Lopen eteläisin taajama reilu 1000 asukasta. Koulua on laajennettu, oppilaita 180. Siellä on juuri tehty osayleiskaava Maakylään asti, jossa mitoitusperusteet rakentamiselle myös reuna-alueille. Kunta on myynyt asemakaava-alueelta tänä vuonna 16 tonttia kampanjalla tonnilla tontti. Kunnallistekniikka on tulossa kunnan rajalle eli 3 km Vihtijärveltä, samoin valokuitua puuhataan.

Tien 132 varrella on myös Perttula Nurmijärvellä sekä Sajaniemi ja Joentaka Lopella. Karkkilassa Haaviston ja Vaskijärvin kylät ovat myös tien vaikutuspiirissä kuten Lopen kirkonkylä. Nykyisin asukkaat asioivat yli kuntarajojen.

 

Valokuitu -hanke Läyliäisissä

Hei

Keväällä Läyliäisten kyläyhdistys aloitti selvityksen valokuidun saamisesta myös Läyliäisiin ja taajama-alueen kotitalouksiin jaettiin kyselylomake, jolla kartoitettiin alustavasti kuidusta kiinnostuneita.

Nyt yhteistyö Järventaustan kyläkuituosuuskunnan kanssa on edennyt samoin monimuotoinen selvitystyö Lopen kunnan ja Elisan Oyj kanssa.

Vastaa allaolevan linkin kautta, mikäli olet edelleen kiinnostunut mahdollisuudesta saada valokuitu oman kiinteistösi käyttöön. Vastaathan myös, vaikka olisit jo aiemmin kyselyyn vastannut. Uuden kyselyn tarkoituksena on laatia kartta, jotta voisimme esittää julkisesti kiinnostuneet kiinteistöt kartalla. Samalla ehkäpä asiaa vielä miettivät näkisivät missä on muitakin kiinnostuneita.

Vastauksesi ei sido sinua mihinkään tässä vaiheessa mutta auttaa kyläyhdistystä selvitystyössä.

  Kyläyhdistys toivoo, että voisimme esittää julkisesti kiinnostuneet kiinteistöt kartalla, jotta asiaa vielä miettivät näkisivät missä on muitakin kiinnostuneita.


  Läyliäisten vauvakahvila yhdistää vauvat ja vanhemmat !

  Läyliäisten kyläyhdistyksen yksi vuoden ilahduttavimmista tapahtumista järjestettiin viime perjantaina Läyliäisten Keitaalla. Vuonna 2018 syntyneet uudet kyläläiset kutsuttiin koolle. Jo yli 12-vuotisen perinteen mukaisesti Läyliäisten kyläyhdistys haluaa toivottaa uuden kyläläisen tervetulleeksi kylään ja samalla tilaisuudessa jokainen vauva saa kunniakirjan osoituksena Läyliäisläisistä juuristaan. Yhtä tärkeää on tietenkin nauttia Bar Paroonin Marin tekemästä suussa sulavasta mansikka-banaani-kermakakusta. Perinne tämäkin !

  Tapahtumaan ilmoittautui ilahduttavasti 9 uutta kyläläistä vanhempineen. Syntyvyys koko Lopen alueella oli vuonna 2018 pieni, joten siinä mielessä nämä 9 uutta vauvaa ovat kyläämme erityisen tervetulleita.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tapahtuma on jo muutamana vuonna järjestetty yhteistyössä Lopen seurakunnan kanssa. Tapahtumapaikkana Läyliäisten Keidas on oiva valinta. Tila on kodikas ja mahdollisuudet leikkimiseen ovat jo valmiina. Lisäksi perjantaisen perhekerhon yhteydessä on helppo tutustua laajemminkin kylän pienten lasten vanhempiin. Kiitos Lopen seurakunnan Sirpa Stenblomille ja Varpu Takatalolle aina niin lämpimästä vastaanotosta.

  Kyläyhdistys aikoo jatkossakin järjestää kyseistä tapahtumaa aina vuoden alkupuolella sillä onhan jo vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa mainittu yhdistyksen tärkeänä tehtävänä pyrkiä luomaan vahvempaa kylähenkeä ja tervettä ylpeyttä omasta kylästä. Tässä tehtävässä onnistuttiin jälleen kerran. Läyliäisten kyläyhdistys kiittää Bar Paroonia ja Lopen seurakuntaa avusta ja mutkattomasta yhteistyöstä sekä toivottaa kaikille tapahtumaan osallistuneille riemukasta kevättä.

  Kevään aikana kannattaa vierailla www.layliainen.fi -sivuilla katsomassa lisätietoja sillä tulossa on koko perheen teatteriretki su 7.4 ja perinteinen Takakonttikirppis la 8.6. Pöytävaraukset Suvi Ketonen 050-5721917.

  Kylälehden kokoaminen on taas aloitettu

  HUOM YRITTÄJÄ !

  KYLÄYHDISTYS KOKOAA TAAS KYLÄHTEÄ , joka  jaetaan kesäkuun puolella Läyliäisten kotitalouksiin+ kesämökkiläisille, jotka sallivat ilmaisjakelun postilaatikkoihinsa. Lehti on kovasti odotettu ja painosmäärä n. 1600 kpl.

  Läyliäisten kylälehti on kyläyhdistyksen tärkein tulonlähde ja tuloilla on mm. järjestetty useampia tapahtumia vuoden aikana, muistettu kylällä syntyneitä uusia kyläläisiä, ylläpidetty Läyliäisten verkkosivuja ja tehty yleishyödyllisiä hankintoja kylälle.

  AIEMMIN LEHDESSÄ ILMOTTANEISIIN YRITTÄJIIN OLEMME YHTEYDESSÄ. MUUTOIN VOIT LÄHETTÄÄ ILMOITUKSESI 5.3 MENNESSÄ SUVI.KETONEN@GMAIL.COM -osoitteeseen

  Ilmoitusten hinnat (Alv o%). Hinnat sisältävät mustavalkoisen ilmoituksen lehdessä ja tietojen ylläpidon läyliäinen.fi – palveluhakemistossa.

  1/1 A4 sivu 210eur
  1/2 sivua 110eur
  1/4 sivua 65eur
  1/8 sivua 45eur
  1/16 sivua 35eur

  Yhteistyöterveisin
  Läyliäisten kyläyhdistys ry